Компанія GEO ENERGY SOLUTIONS використовує у своїх проектах водяні стельові панелі променистого (інфрачервоного) опалення. Особливістю цього обладнання є його колосальний потенціал енергозбереження.

Наші панелі працюють як на опалення, так і на охолодження. Вони встановлюються під стелею – там, де простору практично завжди достатньо. При інфрачервоному опаленні тепло передається зверху вниз тепловими променями, не нагріваючи повітря, яке гріється вже вдруге від нагрітих поверхонь. При такому нагріванні тепло по приміщенню розподіляється рівномірно, що виключає наявність перегрітих зон.

В порівнянні з іншими опалювальними приладами застосування опалювальних панелей дозволяє скоротити витрати на опалення до 50%.

Приклад розміщення панелі в офісі Geo Energy Sol.

ФІЗІЧНИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ

Водяні опалювальні панелі віддають від 60% до 80% тепла у вигляді випромінювання. Випромінювання є характерною особливістю всіх тіл і залежить тільки від температури та оптичних властивостей поверхні.

Перевага передачі тепла шляхом випромінювання полягає в негайному ефекті нагрівання поверхні тіла без попереднього нагрівання навколишнього повітря.

У системах променистого опалення комфорт досягається за рахунок використання випромінювання поряд із нижчою температурою повітря (tв). «Відчутна» або «результуюча» температура (Tрез) може бути взята як середнє значення температури повітря та температури навколишніх поверхонь (tік):

РОЗПОДІЛ ПРОМІНЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Робочі температури теплоносія, що використовуються в системах водяного опалення, знаходяться в низькому температурному діапазоні, що дозволяє забезпечити дуже хороший розподіл тепла, що випромінюється, по площі. Інфрачервоні системи, що мають високу радіаційну температуру (газові), не дозволяють забезпечити рівномірний розподіл тепла і створюють значні перепади температур в областях, що обігріваються («ефект вогнища»).

Безпосередній вплив на розподіл потоку інфрачервоного тепла має лише температура поверхні панелі та її віддаленість від об’єкта нагрівання. На малюнку представлено розподіл теплового випромінювання опалювальних панелей залежно від кута та висоти підвісу, мм.

На малюнку видно, що зі збільшенням висоти підвісу питома інтенсивність теплового потоку падає, але важливим тут є той факт, що теплове випромінювання кожної панелі потрапляє на більшу площу, сумарна енергія, випромінювана приладом, залишається незмінною. Площі S1, S2, S3, S4 під огинають рівні між собою.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що методика проектування стельового опалення враховує даний характер розподілу енергії і рекомендує таке розташування, при якому випромінювання кожної наступної панелі перетинається з випромінюванням попередньої і підсумовується, створюючи рівний температурний профіль по всій площі приміщення, що опалюється.

ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ

Важливим під час аналізу роботи інфрачервоних опалювальних приладів є чинник властивостей випромінювання тих чи інших довжин хвиль інфрачервоного діапазону. Їх вплив на організм людини або тварин визначається здатністю електромагнітних хвиль проникати у шкіру та підшкірні шари. За цим критерієм весь ІЧ спектр ділиться на три піддіапазони:

  • IR-A (0,76 – 1,5 мкм) Глибоке проникнення під шкіру (до 4 см)
  • IR-B (1,5 – 3 мкм) Проникнення в середній шар щкіри
  • IR-C ( >3 мкм) Повне поглинання верхніми шарами шкіри (0,1 – 0,2 мм)

Небезпека для людини при тривалому впливі можуть представляти перші два піддіапазони, у той час, як третій небезпеки не становить. Особливо враховуючи той факт, що інфрачервоні опалювальні панелі працюють на крайній ділянці діапазону IR-C, вплив їхнього випромінювання на організм людини може бути лише позитивним.

 

При середній температурі панелі 70°С, дотримуючись Закону зміщення Віна,

 

Довжина хвилі  λ = b/ Т

 

де b – постійна 0,002884 м/К;    Т – температура тіла, К; довжина хвиль максимальної емісії складе: λ=(0,002884/(273+70))*106 = 8,4 мкм

Маючи вказану довжину хвилі, випромінювання водяних інфрачервоних панелей може бути також використане для запобігання утворенню конденсату на вікнах. Довжини хвиль ІЧ спектру, які пропускає звичайне шибку, становлять 0,4-2,5 мкм. Хвилі довжиною 8,4 мкм поглинатимуться склом, нагріваючи його поверхню.